E-dziennik

Budżet obywatelski

http://krakow.pl/budzet

Nasze szkoły

https://naszeszkoly.krakow.pl/

Bezpieczna szkoła

LogowanieTerminy Drukuj Email

Od 11 kwietnia 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wymienione w załączniku do Uchwały Nr XXXIV/562/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r.) w gimnazjach pierwszego wyboru.

Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

  • Uczniowie, którzy wybrali tylko Gimnazjum nr 21, jako szkołę rejonową, przynoszą oryginały w/w dokumentów.
  • Uczniowie, którzy wybrali Gimnazjum nr 21 jako szkołę pierwszego wyboru i nie jest to dla nich szkoła rejonowa, przynoszą poświadczone kopie w/w dokumentów.

Od 28 do 30 czerwca 2016 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 lipca 2016 r. godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 7 lipca 2016 r do godz. 15.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

8 lipca 2016 r. godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 


Autor: M.Hryniewiecki @ 2010