E-dziennik

Budżet obywatelski

http://krakow.pl/budzet

Nasze szkoły

https://naszeszkoly.krakow.pl/

Bezpieczna szkoła

LogowanieKryteria Drukuj Email

Kryteria (dotyczą tylko uczniów spoza rejonu gimnazjum)

Rekrutacja do klas ogólnodostępnych prowadzona będzie w oparciu o ujednolicone kryteria rekrutacyjne we wszystkich krakowskich samorządowych gimnazjach.

1) W rekrutacji do gimnazjów maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym wynosi 60, w tym:

- 40 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu
o szczegółowych wynikach sprawdzianu), maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania (w przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu przyjmuje się, że wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2).

- 2 pkt - osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

- 5 pkt - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

- 13 pkt - szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (Zasady naboru do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych, terapeutycznych na rok szkolny 2016/2017)

Więcej informacji: www.portaledukacyjny.krakow.pl

 


Autor: M.Hryniewiecki @ 2010