E-dziennik

Budżet obywatelski

http://krakow.pl/budzet

Nasze szkoły

https://naszeszkoly.krakow.pl/

Bezpieczna szkoła

LogowanieCzym jest cyberprzemoc? Drukuj Email

Niezwykły i bardzo szybki rozwój technik informatycznych przynosi ludziom mnóstwo korzyści: łatwość komunikacji i szybki dostęp do informacji. Internet jest globalnym medium i daje użytkownikom na całym świecie ogromne możliwości. Nie zmienia to faktu, że niesie on ze sobą wiele zagrożeń, zwłaszcza gdy jego użytkownikami są dzieci i młodzież.

Podstawowe kategorie zagrożeń dla najmłodszych internautów to niebezpieczne  kontakty on-line oraz kontakt w Sieci z niebezpiecznymi treściami.

Należą do nich:

  • materiały pornograficzne i narażenie dzieci i młodzież na szeroko rozumiane wykorzystywanie seksualne. Do tej kategorii zalicza się:

• prezentowanie dzieciom materiałów pornograficznych,

• pornografia dziecięca (produkcja, dystrybucja, posiadanie)

• uwodzenie dzieci za pośrednictwem Internetu

• prostytucja dziecięca

• wirtualny sex

 

  • materiały ukazujące brutalną przemoc, rasizm, ksenofobię.
  • cyberprzemoc

Coraz bardziej powszechnym, zjawiskiem związanym z coraz większą dostępnością nowych mediów dla dzieci i coraz szerszą gamą możliwości jest przemoc rówieśnicza z użyciem elektronicznych mediów – tzw. cyberbullying. Problem został zauważony zaledwie kilka lat temu, jednak bardzo szybko uznano go za poważną kwestię społeczną i przeciwdziałanie mu jest obecnie priorytetem większości programów edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu dzieci w Sieci. Ofiarami tego zjawiska coraz częściej padają dzieci i młodzież.

Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, głównie Internetu oraz telefonów komórkowych. W cyberprzemocy sprawca czuje się anonimowy i przynajmniej na początku taki pozostaje. Ponadto ma wiele możliwości i form krzywdzenia swojej ofiary, a krzywdzące treści błyskawicznie mogą dotrzeć do szerokiego kręgu innych użytkowników. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w Internecie bardzo szybką „karierę” a ich usunięcie jest często praktycznie nie możliwe. Ofiary cyberprzemocy są stale narażone na atak, niezależnie od miejsca czy pory dnia lub nocy. Pogłębia to i tak już bardzo trudną sytuację ofiary i czasem powoduje ogromne poczucie beznadziei i bezradności.

Podstawowe formy  i przykłady cyberprzemocy:

• nękanie (tzw. cyberstalking, np. bombardowanie niechcianymi mailami, pogróżkami, śledzeniem w sieci).

• straszenie (np. przesyłanie SMS-ów lub maili z pogróżkami)

• szantażowanie z użyciem Sieci

• publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających. kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem Sieci

•  kradzież tożsamości (np. założenie obraźliwiej strony internetowej o kimś, podszywanie się pod niego w Internecie),

• wysyłanie obraźliwych informacji na forum (ang. flaming)

Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców, czy nauczycieli, szczególnie jeżeli maja ograniczoną wiedzę i doświadczenia związane z korzystaniem z mediów elektronicznych. Dlatego też ogromne znaczenie ma wiedza rodziców jakie aktywności dziecko podejmuje w wirtualnym świecie, jakie strony internetowe odwiedza i z kim się kontaktuje.

 


Autor: M.Hryniewiecki @ 2010