E-dziennik

Budżet obywatelski

http://krakow.pl/budzet

Nasze szkoły

https://naszeszkoly.krakow.pl/

Bezpieczna szkoła

LogowanieProjekt "Pierwszy dzwonek" 2015 Drukuj Email

 

 

Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności zakupu podręczników w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek", finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016. Program jest skierowany do rodzin wielodzietnych 3+: rodzice lub rodzic/opiekun lub opiekun prawny oraz 3 lub więcej dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno być uczniem.


Wsparcie jest przeznaczone m.in. dla uczniów gimnazjów z rodzin wielodzietnych 3+, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. 684 zł. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie 120 zł na ucznia.


Rodziny chcące uzyskać pomoc powinny w terminie do 5 lipca 2015 r. złożyć osobiście wniosek w filiach MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny (http://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie).
 


Autor: M.Hryniewiecki @ 2010